Sanktuatium Matki Bożej Kębelskiej

Zamkowa 24, 24-160

telefón (81) 8825004